Regulaminy

Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Daniel Pawlak – ŻIŻEJ
www.zizej.pl

Sklep internetowy prowadzony jest przez:

Daniel Pawlak – ŻIŻEJ
Ul. Nowa 10
64-600 Oborniki
NIP : 6060093787

Ogólne:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego Daniel Pawlak – ŻIŻEJ dostępnego pod adresem www.zizej.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.

3. Regulamin określa:
a) warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień w ramach Sklepu Daniel Pawlak – ŻIŻEJ,
b) minimalne wymagania techniczne niezbędne do dokonania zakupów w Sklepie Daniel Pawlak – ŻIŻEJ. 4. W celu skorzystania ze Sklepu nie jest konieczne posiadanie konta w ramach niniejszego serwisu internetowego.

5. Pełne korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących, minimalnych wymagań technicznych:
a) minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli,
b) przeglądarka internetowa z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies.

Punishment In the official news article posted by Habbo Staff, it stated that there would be consequences for anyone who was found to be attempting to workaround this rule. They also work as part of their dispute resolution services. Michelle 2019 Columbia Valley 6oz www.bestirishcasino.online. Klicke auf den unteren Link und greif dir deinen Bonus noch heute ab!

Dostawa i płatność:

1. Podawane na stronach produktowych ceny zawierają ustawowy podatek VAT oraz inne składniki ceny.

2. Zakup towarów odbywa się zgodnie z ich opisem.

3. Dostawa produktów fizycznych realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej.

4. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie:
a) Przelew bankowy,
b) Serwis Przelewy24 (www.przelewy24.pl)

5. Wysyłka produktów fizycznych jest dokonywana wg cennika podanego w stronie produktu, czas dostawy do 7 dni roboczych.

Rezygnacje:

1. Zgodnie z „Ustawą o prawach konsumenta” (Dz. U. 2014.827), Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni (lub więcej, jeśli na stronie oferty podano dłuższy termin) od daty objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument nie musi podawać przyczyny.

2. Jeśli zamówienie jest realizowane w formie fizycznej przesyłki, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji wysyłając rezygnację pod adres e-mail: [email protected]

4. Czas rozpatrzenia rezygnacji wynosi 14 dni roboczych.

5. 5. Zgodnie z Art. 38 Ustawy o prawach konsumenta informujemy, że Sklep ma prawo do odmowy przyjęcia zwrotu w przypadku, w którym Konsument naruszy opakowanie zabezpieczające produkt finalny w taki sposób, który jednoznacznie sugerował będzie uzyskanie dostępu do zawartych w produkcie treści audiowizualnych i wykorzystanie ich przez Konsumenta.

Reklamacje:

Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową rena adres:

Daniel Pawlak – ŻIŻEJ
Ul. Nowa 10
64-600 Oborniki

1. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

2. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię dowodu wpłaty oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje i zwroty rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia.

3. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy i pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe z powodu niedostępności na magazynie, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru, lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

4. Czas na reklamację wynosi 14 dni od momentu dostarczenia przesyłki do klienta.

Polityka prywatności:

Dobrowolnie podawane przez użytkowników dane osobowe i adresowe, wykorzystywane są przez sklep Daniel Pawlak – ŻIŻEJ wyłącznie w celach komunikacji z Klientem. Celem usunięcia danych z systemu po zakończeniu procesu zakupu, należy zwrócić się pod adres [email protected]. Twoje dane są bezpieczne – dostęp do nich nie zostanie udzielony osobom postronnym pod żadnym pozorem.

Szczegółowa Polityka Prywatności:

1. Podczas dokonywania zakupu produktu w sklepie, zostaniesz poproszony o podanie:
a) imienia,
b) nazwiska,
c) adresu e-mail,
d) niezbędnych danych teleadresowych.

2. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki czy typ systemu operacyjnego.

3. Dane zbierane podczas transakcji będą wykorzystywane w celu jej realizacji przez podmiot obsługujący system zakupu: Przelewy24 (www.przelewy24.pl) czy przelew bankowy.

4. Podczas kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, możesz zostać poproszony o podanie imienia i adresu e-mail.

Wykorzystanie danych:

1. Dane zbierane podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia Klientowi zalogowania się do naszego systemu.

2. Twoje dane są bezpieczne – nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom postronnym.

3. W celu realizacji umowy, sklep internetowy Daniel Pawlak – ŻIŻEJ może udostępniać zebrane od Ciebie dane do podmiotów obsługujących płatności, firm przygotowujących wysyłkę, firm dostarczających produkty oraz firm obsługujących reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

4. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych.

5. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem, będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

6. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

7. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, podane przez Ciebie informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej

8. Każdej osobie korzystającej ze sklepu internetowego na www.zizej.pl przysługuje prawo kontroli przetwarzania jej danych osobowych. W związku z tym może wystąpić do Daniel Pawlak – ŻIZEJ, ul. Nowa 10, 64-600 Oborniki, NIP : 6060093787z wnioskiem o udzielenie jej informacji w zakresie określonym w art. 32 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO NA ŁAMACH KSIĄŻKI „PARANORMAL”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Daniel Pawlak – ŻIZEJ, ul. Nowa 10, 64-600 Oborniki, NIP : 6060093787.

2. Konkurs rozpoczyna się wraz z chwilą premiery książki „Paranormal” autorstwa Daniela Pawlaka i trwa aż do wyłonienia zwycięzcy.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, o ile przystępują do konkursu za zgodą prawnych opiekunów.

2. Warunkami uczestnictwa w konkursie są:
a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Konkursu,
b) spełnienie wymogów formalnych.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby współpracujące z Organizatorem w ramach przygotowywania Konkursu, ani najbliżsi członkowie rodzin tychże osób.

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Przedmiotem Konkursu jest nadesłanie na prawidłowy adres mailowy właściwego hasła, złożonego z rozwiązań zagadek stanowiących dodatek do książki „Paranormal”, udostępnionych na jej łamach za pośrednictwem kodów QR.

2. Nagrodę Główną otrzyma osoba, która jako pierwsza prześle prawidłowe hasło w sposób zgodny z § 3.1

3. Nagrodę Główną w Konkursie stanowi 5 000 PLN brutto (4 500 PLN netto).

4. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia Nagród Pocieszenia dowolnie przez siebie wybranej liczbie uczestników, którzy przesłali poprawne hasło, ale nie podali go jako pierwsi.
                4.1. O dokładnej liczbie nagrodzonych Nagrodami Pocieszenia, Organizator poinformuje za pośrednictwem przynajmniej jednego z publicznie dostępnych, prowadzonych przez siebie kanałów social media.
                4.2. Do otrzymania Nagrody Pocieszenia kwalifikuje kolejność nadesłanych rozwiązań.
                4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowego wyróżnienia Nagrodą Pocieszenia osoby lub osób na podstawie innych, niemożliwych na ten czas do przewidzenia kryteriów, o których poinformuje podobnie jak w § 4.1.

5. Nagrodami Pocieszenia są wybrane przez Organizatora gadżety, związane tematycznie z książką „Paranormal” i/lub z osobą jej autora.

6. Zdobywca Nagrody Głównej zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora poprawnego hasła, ale nie szybciej, niż po upływie 66 dni od premiery książki „Paranormal”.

7. W celu potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Organizatora w terminie 5 dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

8. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, oraz postanowień Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Uczestnik Konkursu, w związku z niniejszym Konkursem, może zostać poproszony o udzielenie swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail czy adres zamieszkania (w celu wydania odpowiedniej nagrody).

2. Dane osobowe, dobrowolnie przekazywane przez uczestników Konkursu, przetwarzane będą wyłącznie w celach przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. Dane te nie będą w żaden sposób udostępniane osobom postronnym.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie, o czym Organizator niezwłocznie poinformuje za pośrednictwem przynajmniej jednego z prowadzonych przez siebie kanałów social media.

Regulamin Konkursu “X-MAS BOX 2021” 

§ 1. Organizator Wydarzenia 

Organizatorem wydarzenia i fundatorem nagród (dalej jako „Konkurs”) jest zizej.pl – Daniel Pawlak – ŻIŻEJ, ul. Nowa 10, 64-600 Oborniki, NIP : 6060093787. Wydarzenie obejmuje przeprowadzenie konkursu za pośrednictwem strony internetowej https://www.zizej.pl oraz kanałów Social Media organizatora. 

§ 2. Czas trwania Wydarzenia 

Wydarzenie będzie trwało w dniach 2 grudnia 2021 r. (godz. 12:00) – 10 stycznia 2022 r.  (godz. 23:59). 

§ 3. Komisja Konkursowa 

1.      Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu. 

2.     Organizator powołał komisję konkursową (dalej jako „Komisja”). W skład Komisji wchodzą dwie osoby: pracownik z Działu Marketingu Organizatora oraz Organizator, na którego kanałach organizowany jest konkurs. 

§ 4 Warunki wzięcia udziału w Konkursie 

1.      W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli udział w Konkursie bierze osoba niepełnoletnia powinna ona posiadać zgodę na piśmie swojego opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie. W przypadku wygranej zgodę należy przekazać Organizatorowi. Wzór zgody stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

2.      Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej jako „Uczestnik”) jest związana warunkami Regulaminu. 

3.      Do Konkursu można się zgłaszać poprzez łączne spełnienie następujących warunków: 

 1. Zakupić “X-MAS BOX z Tamagotchi”, „X-MAS BOX z Audiobookiem Paranormal” lub „ X-MAS BOX z Książką Paranormal” w terminie 02..12.2021 – 10.01.2022 na stronie https://www.zizej.pl . 
 2. Zachować dołączoną do zamówienia kartkę z dedykowanym numerem. 
 3. Wypełnić pole przy zamówieniu

4.      W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, a także osoby współpracujące z Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

 • Zakupując produkt na stronie https://www.zizej.pl Organizatora, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO, o którym mowa w dalszej części Regulaminu. 

§ 5. Zasady i przebieg konkursu 

1.      Konkurs odbywa się za pośrednictwem strony https://www.zizej.pl oraz kanału DeeJayPallaside na Youtube. 

2.      W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest: 

 1. Zakupić “X-MAS BOX z Tamagotchi”, „X-MAS BOX z Audiobookiem Paranormal” lub „ X-MAS BOX z Książką Paranormal” w terminie 02..12.2021 – 10.01.2022 na stronie https://www.zizej.pl . 
 1. Zachowania kartki dołączonej do zamówienia wraz z dedykowanym numerem kartki. 
  Zamówienia nieopłacone nie będą brały udziału w konkursie. 

3. Uczestnik w ramach udziału w konkursie ma obowiązek nadać wypisany przez siebie “List do Świętego Mikołaja” w którym zamieści swoje życzenie do kwoty 5000 zł
na adres: ZIZEJ.PL, Skrytka Pocztowa 162, 60-967 Poznań 9.

2.      Po zakończeniu konkursu Komisja dokona weryfikacji i oceny złożonych prawidłowo zamówień. Na podstawie tej oceny, Komisja wyłoni Zwycięzcę. Wyniki zostaną przedstawione najpóźniej do dnia 24.01.2022r. do godziny 22:00. 

§ 6. Nagrody 

 1. Nagrodą dla Zwycięzcy będzie spełnienie marzenia podanego w “Liście do Świętego Mikołaja” do 5000 złoty.
 2. Przekazanie nagrody, o której mowa w ust. 1, nastąpi za pośrednictwem serwisu kurierskiego, maila, kontaktu telefonicznego, osobistego, bądź innego rodzaju przekazania nagrody, wydanie nagród nastąpi w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników przez Organizatora. 
 3. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji osoby nagrodzonej, a także potwierdzenia jej pełnoletności, a w przypadku osoby niepełnoletniej – prawo do weryfikacji zgody na udział w konkursie opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika. Przed wydaniem Nagrody zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu. 

§ 7. Prawa i obowiązki Organizatora 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem. Decyzje w tym zakresie podejmuje Komisja Konkursowa. 

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych 

 1. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik, będący osobą fizyczną, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora oraz Współorganizatora zgodnie z prawem (dane konta na stronie https://www.zizej.pl )
 2. Podanie danych, o których mowa w ust. 1, jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. 
 3. W celu odbioru Nagrody: dane wymagane do wysłania nagrody (imię nazwisko, adres), dane niezbędne do weryfikacji pełnoletności (data urodzenia w przypadku osoby niepełnoletniej dane opiekuna prawnego oraz skan podpisanego przez tego opiekuna oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Dodatkowo, w celu ułatwienia kontaktu osoba nagrodzona obowiązana jest podać numer telefonu, a w przypadku osoby niepełnoletniej także numer telefonu opiekuna prawnego, który podpisał oświadczenie. 
 4. Organizator, jako administrator danych osobowych, informuje, że jest administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu RODO, a dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane: 

(i) w celu związanym z organizacją i przebiegiem Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
(ii) w celu wykonywania praw autorskich wskazanych w § 8 powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO; 
(iii) w celu obsługi roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. c. 

5. Dane osobowe Uczestników Konkursów będą przetwarzane przez Organizatora przez czas niezbędny dla realizacji celów, w związku z którymi zostały pozyskane t.j. dane Uczestników do czasu zakończenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, związanych z Konkursem, dane Zwycięzcy do czasu wygaśnięcia ewentualnych ich roszczeń oraz dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa;  rozpoznanie reklamacji przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osoby zgłaszającej reklamację; realizacja uprawnień prawno-autorskich wskazanych w § 8 przez okres posiadania takich uprawnień. 

6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do ich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w zakresie przewidzianym prawem. 

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem – w tym celu Uczestnicy Konkursu wysłać odpowiednią informację na adres: Organizatora. 

8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Decyzje dotyczące przebiegu Konkursu nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu. 

10. Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy lub współpracownicy Organizatora, jak również podmioty świadczące na rzecz Organizatora lub Współorganizatora Konkursu, usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne lub zajmujące się dostarczaniem usług hostingowych lub usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT. 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu. 

2. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu na stronie internetowej https://www.zizej.pl  oraz w siedzibie Organizatora. 

3.   Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: [email protected], lub poprzez stronę internetową Organizatora. 

Oświadczenie dla uczestników niepełnoletnich