Polityka prywatności

§ 1

Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego Daniel Pawlak – ŻIŻEJ , dostępnego pod adresem www.zizej.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 2.  
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4.  
 5. Regulamin określa:
  1. warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień w ramach Sklepu Daniel Pawlak – ŻIŻEJ,
  2. minimalne wymagania techniczne niezbędne do dokonania zakupów w Sklepie Daniel Pawlak – ŻIŻEJ.
   
 6. Pełne korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  1. minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli,
  2. przeglądarka internetowa z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies.
   
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zizej.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8.  
 9. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
   
  § 2

  Dostawa i płatność

 1. Podawane na stronach produktowych ceny zawierają ustawowy podatek VAT oraz inne składniki ceny.
 2.  
 3. Dostawa produktów fizycznych realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich.
 4.  
 5. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie:
  1. Przelew bankowy,
  2. Serwis Przelewy24 (www.przelewy24.pl)
   
 6. Wysyłka produktów fizycznych jest dokonywana wg cennika podanego w stronie produktu, czas dostawy do 7 dni roboczych.
 7.  
 8. Sklep informuje, iż nie ma wpływu na czas dostarczenia i pracę firm kurierskich.
 9.  
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówień nieopłaconych w terminie 5 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia.
 
§ 3

Rezygnacje

 1. Zgodnie z „Ustawą o prawach konsumenta” (Dz. U. 2014.827), Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni (lub więcej, jeśli na stronie oferty podano dłuższy termin) od daty objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument nie musi podawać przyczyny.
 2.  
 3. Jeśli zamówienie jest realizowane w formie fizycznej przesyłki, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 4.  
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji wysyłając rezygnację pod adres e-mail: [email protected]
 6. Czas rozpatrzenia rezygnacji wynosi 14 dni roboczych.
 7.  
 8. Zgodnie z Art. 38 Ustawy o prawach konsumenta informujemy, że Sklep ma prawo do odmowy przyjęcia zwrotu w przypadku, w którym Konsument naruszy opakowanie zabezpieczające produkt finalny w taki sposób, który jednoznacznie sugerował będzie uzyskanie dostępu do zawartych w produkcie treści audiowizualnych i wykorzystanie ich przez Konsumenta.
 
§ 4

Reklamacje

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien skontaktować się ze sklepem w celu wyjaśnienia dalszych postępowań reklamacji. Adres do odesłania produktu w ramach reklamacji:
 2.  
  ZIZEJ.PL
  ul. Poznańska 62/89
  60-853 Poznań
   
 3. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego pokrywa klient.
 4.  
 5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię dowodu wpłaty oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje i zwroty rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia.
 6.  
 7. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy i pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe z powodu niedostępności na magazynie, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.
 8.  
 9. Czas na reklamację wynosi 14 dni od momentu dostarczenia przesyłki do klienta.
§ 5

Polityka prywatności

Dobrowolnie podawane przez użytkowników dane osobowe i adresowe, wykorzystywane są przez sklep Daniel Pawlak – ŻIŻEJ wyłącznie w celach komunikacji z Klientem. Celem usunięcia danych z systemu po zakończeniu procesu zakupu, należy zwrócić się pod adres [email protected]. Twoje dane są bezpieczne – dostęp do nich nie zostanie udzielony osobom postronnym pod żadnym pozorem.

 
§ 6

Szczegółowa Polityka Prywatności

 1. Podczas dokonywania zakupu produktu w sklepie, zostaniesz poproszony o podanie:
  1. imienia,
  2. nazwiska,
  3. adresu e-mail,
  4. niezbędnych danych teleadresowych.
 2.  
 3. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki czy typ systemu operacyjnego.
 4.  
 5. Dane zbierane podczas transakcji będą wykorzystywane w celu jej realizacji przez podmiot obsługujący system zakupu: Przelewy24 (www.przelewy24.pl) czy przelew bankowy.
 6.  
 7. Podczas kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, możesz zostać poproszony o podanie imienia i adresu e-mail.
 
§ 7

Wykorzystanie danych

 1. Dane zbierane podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia Klientowi zalogowania się do naszego systemu.
 2.  
 3. Twoje dane są bezpieczne – nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom postronnym.
 4.  
 5. W celu realizacji umowy, sklep internetowy Daniel Pawlak – ŻIŻEJ może udostępniać zebrane od Ciebie dane do podmiotów obsługujących płatności, firm przygotowujących wysyłkę, firm dostarczających produkty oraz firm obsługujących reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
 6.  
 7. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych.
 8.  
 9. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem, będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
 10.  
 11. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 12.  
 13. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, podane przez Ciebie informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej
 14.  
 15. Każdej osobie korzystającej ze sklepu internetowego na www.zizej.pl przysługuje prawo kontroli przetwarzania jej danych osobowych. W związku z tym może wystąpić do Daniel Pawlak – ŻIZEJ, ul. Nowa 10, 64-600 Oborniki, NIP : 6060093787z wnioskiem o udzielenie jej informacji w zakresie określonym w art. 32 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182).
 
§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2.  
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy royalfashion.pl a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
 

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO NA ŁAMACH KSIĄŻKI „PARANORMAL”

 
§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Daniel Pawlak – ŻIZEJ, ul. Nowa 10, 64-600 Oborniki, NIP : 6060093787.
 2.  
 3. Konkurs rozpoczyna się wraz z chwilą premiery książki „Paranormal” autorstwa Daniela Pawlaka i trwa aż do wyłonienia zwycięzcy.
 
§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, o ile przystępują do konkursu za zgodą prawnych opiekunów.
 2.  
 3. Warunkami uczestnictwa w konkursie są:
  1. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Konkursu,
  2. spełnienie wymogów formalnych.
 4.  
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby współpracujące z Organizatorem w ramach przygotowywania Konkursu, ani najbliżsi członkowie rodzin tychże osób.
 
§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Przedmiotem Konkursu jest nadesłanie na prawidłowy adres mailowy właściwego hasła, złożonego z rozwiązań zagadek stanowiących dodatek do książki „Paranormal”, udostępnionych na jej łamach za pośrednictwem kodów QR.
 2.  
 3. Nagrodę Główną otrzyma osoba, która jako pierwsza prześle prawidłowe hasło w sposób zgodny z § 3.1
 4.  
 5. Nagrodę Główną w Konkursie stanowi 5 000 PLN brutto (4 500 PLN netto).
 6.  
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia Nagród Pocieszenia dowolnie przez siebie wybranej liczbie uczestników, którzy przesłali poprawne hasło, ale nie podali go jako pierwsi.
  1. O dokładnej liczbie nagrodzonych Nagrodami Pocieszenia, Organizator poinformuje za pośrednictwem przynajmniej jednego z publicznie dostępnych, prowadzonych przez siebie kanałów social media.
  2. Do otrzymania Nagrody Pocieszenia kwalifikuje kolejność nadesłanych rozwiązań.
  3. 4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowego wyróżnienia Nagrodą Pocieszenia osoby lub osób na podstawie innych, niemożliwych na ten czas do przewidzenia kryteriów, o których poinformuje podobnie jak w § 4.1
 8. Nagrodami Pocieszenia są wybrane przez Organizatora gadżety, związane tematycznie z książką „Paranormal” i/lub z osobą jej autora.
 9. Zdobywca Nagrody Głównej zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora poprawnego hasła, ale nie szybciej, niż po upływie 66 dni od premiery książki „Paranormal”.
 10. W celu potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Organizatora w terminie 5 dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
 11. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, oraz postanowień Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator.
 
§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 • Uczestnik Konkursu, w związku z niniejszym Konkursem, może zostać poproszony o udzielenie swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail czy adres zamieszkania (w celu wydania odpowiedniej nagrody).
 •  
 • Dane osobowe, dobrowolnie przekazywane przez uczestników Konkursu, przetwarzane będą wyłącznie w celach przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. Dane te nie będą w żaden sposób udostępniane osobom postronnym.
 •  
  § 5

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie, o czym Organizator niezwłocznie poinformuje za pośrednictwem przynajmniej jednego z prowadzonych przez siebie kanałów social media.