Regulamin

REGULAMIN SKLEPU ZIZEJ.PL

Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego Daniel Pawlak – ŻIŻEJ , dostępnego pod adresem www.zizej.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
3. Regulamin określa:
a) warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień w ramach Sklepu Daniel Pawlak – ŻIŻEJ,
b) minimalne wymagania techniczne niezbędne do dokonania zakupów w Sklepie Daniel Pawlak – ŻIŻEJ.
4. Pełne korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących, minimalnych wymagań technicznych:
a) minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli,
b) przeglądarka internetowa z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies.
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zizej.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
6. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Dostawa i płatność

1. Podawane na stronach produktowych ceny zawierają ustawowy podatek VAT oraz inne składniki ceny.
2. Dostawa produktów fizycznych realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich.
4. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie:
a) Przelew bankowy,
b) Serwis Przelewy24 (www.przelewy24.pl)
5. Wysyłka produktów fizycznych jest dokonywana wg cennika podanego w stronie produktu, czas dostawy do 7 dni roboczych.
6.Sklep informuje, iż nie ma wpływu na czas dostarczenia i pracę firm kurierskich.
7.Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówień nieopłaconych w terminie 5 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia.

Rezygnacje

1. Zgodnie z „Ustawą o prawach konsumenta” (Dz. U. 2014.827), Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni (lub więcej, jeśli na stronie oferty podano dłuższy termin) od daty objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument nie musi podawać przyczyny.
2. Jeśli zamówienie jest realizowane w formie fizycznej przesyłki, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji wysyłając rezygnację pod adres e-mail: sklepzizej@gmail.com
4. Czas rozpatrzenia rezygnacji wynosi 14 dni roboczych.
5. Zgodnie z Art. 38 Ustawy o prawach konsumenta informujemy, że Sklep ma prawo do odmowy przyjęcia zwrotu w przypadku, w którym Konsument naruszy opakowanie zabezpieczające produkt finalny w taki sposób, który jednoznacznie sugerował będzie uzyskanie dostępu do zawartych w produkcie treści audiowizualnych i wykorzystanie ich przez Konsumenta.

Reklamacje

Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien skontaktować się ze sklepem w celu wyjaśnienia dalszych postępowań reklamacji.
Adres do odesłania produktu w ramach reklamacji:

ZIZEJ.PL
ul. Poznańska 62/89
60-853 Poznań

1. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego pokrywa klient.
2. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię dowodu wpłaty oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje i zwroty rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia.
3. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy i pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe z powodu niedostępności na magazynie, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.
4. Czas na reklamację wynosi 14 dni od momentu dostarczenia przesyłki do klienta.

Kontakt

Kontakt z obsługą sklepu internetowego możliwy jest poprzez:
a) e-mail: sklepzizej@gmail.com
b) kontakt telefoniczny na nr. 517-099-003
c) czat online

Opinie

Opinie o produktach na stronie dodawane są automatycznie przez specjalną wtyczkę Omnibus dla WooCommerce, która jest zaimplementowana na stronie ZIZEJ.PL. Opinie, które są spamem lub dodane z podejrzanych kont zostaną automatycznie przekierowane do panelu administracyjnego, w którym osoby zarządzające stroną mogą ręcznie usunąć komentarze niezgodne z systemem.

Polityka prywatności

Dobrowolnie podawane przez użytkowników dane osobowe i adresowe, wykorzystywane są przez sklep Daniel Pawlak – ŻIŻEJ wyłącznie w celach komunikacji z Klientem. Celem usunięcia danych z systemu po zakończeniu procesu zakupu, należy zwrócić się pod adres sklepzizej@gmail.com. Twoje dane są bezpieczne – dostęp do nich nie zostanie udzielony osobom postronnym pod żadnym pozorem.

Szczegółowa Polityka Prywatności

1. Podczas dokonywania zakupu produktu w sklepie, zostaniesz poproszony o podanie:
a) imienia,
b) nazwiska,
c) adresu e-mail,
d) niezbędnych danych teleadresowych.
2. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki czy typ systemu operacyjnego.
3. Dane zbierane podczas transakcji będą wykorzystywane w celu jej realizacji przez podmiot obsługujący system zakupu: Przelewy24 (www.przelewy24.pl) czy przelew bankowy.
4. Podczas kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, możesz zostać poproszony o podanie imienia i adresu e-mail.

Wykorzystanie danych

1. Dane zbierane podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia Klientowi zalogowania się do naszego systemu.
2. Twoje dane są bezpieczne – nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom postronnym.
3. W celu realizacji umowy, sklep internetowy Daniel Pawlak – ŻIŻEJ może udostępniać zebrane od Ciebie dane do podmiotów obsługujących płatności, firm przygotowujących wysyłkę, firm dostarczających produkty oraz firm obsługujących reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
4. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych.
5. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem, będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
6. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
7. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, podane przez Ciebie informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej
8. Każdej osobie korzystającej ze sklepu internetowego na www.zizej.pl przysługuje prawo kontroli przetwarzania jej danych osobowych. W związku z tym może wystąpić do Daniel Pawlak – ŻIZEJ, ul. Nowa 10, 64-600 Oborniki, NIP : 6060093787z wnioskiem o udzielenie jej informacji w zakresie określonym w art. 32 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy royalfashion.pl a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO NA ŁAMACH KSIĄŻKI „PARANORMAL”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Daniel Pawlak – ŻIZEJ, ul. Nowa 10, 64-600 Oborniki, NIP : 6060093787.
2. Konkurs rozpoczyna się wraz z chwilą premiery książki „Paranormal” autorstwa Daniela Pawlaka i trwa aż do wyłonienia zwycięzcy.

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, o ile przystępują do konkursu za zgodą prawnych opiekunów.
2. Warunkami uczestnictwa w konkursie są:
a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Konkursu,
b) spełnienie wymogów formalnych.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby współpracujące z Organizatorem w ramach przygotowywania Konkursu, ani najbliżsi członkowie rodzin tychże osób.

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Przedmiotem Konkursu jest nadesłanie na prawidłowy adres mailowy właściwego hasła, złożonego z rozwiązań zagadek stanowiących dodatek do książki „Paranormal”, udostępnionych na jej łamach za pośrednictwem kodów QR.
2. Nagrodę Główną otrzyma osoba, która jako pierwsza prześle prawidłowe hasło w sposób zgodny z § 3.1
3. Nagrodę Główną w Konkursie stanowi 5 000 PLN brutto (4 500 PLN netto).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia Nagród Pocieszenia dowolnie przez siebie wybranej liczbie uczestników, którzy przesłali poprawne hasło, ale nie podali go jako pierwsi.
4.1. O dokładnej liczbie nagrodzonych Nagrodami Pocieszenia, Organizator poinformuje za pośrednictwem przynajmniej jednego z publicznie dostępnych, prowadzonych przez siebie kanałów social media.
4.2. Do otrzymania Nagrody Pocieszenia kwalifikuje kolejność nadesłanych rozwiązań.
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowego wyróżnienia Nagrodą Pocieszenia osoby lub osób na podstawie innych, niemożliwych na ten czas do przewidzenia kryteriów, o których poinformuje podobnie jak w § 4.1.
5. Nagrodami Pocieszenia są wybrane przez Organizatora gadżety, związane tematycznie z książką „Paranormal” i/lub z osobą jej autora.
6. Zdobywca Nagrody Głównej zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora poprawnego hasła, ale nie szybciej, niż po upływie 66 dni od premiery książki „Paranormal”.
7. W celu potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Organizatora w terminie 5 dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
8. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, oraz postanowień Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Uczestnik Konkursu, w związku z niniejszym Konkursem, może zostać poproszony o udzielenie swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail czy adres zamieszkania (w celu wydania odpowiedniej nagrody).
2. Dane osobowe, dobrowolnie przekazywane przez uczestników Konkursu, przetwarzane będą wyłącznie w celach przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. Dane te nie będą w żaden sposób udostępniane osobom postronnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie, o czym Organizator niezwłocznie poinformuje za pośrednictwem przynajmniej jednego z prowadzonych przez siebie kanałów social media.

 

 

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO NA ŁAMACH KSIĄŻKI „PARANORMAL 2”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Daniel Pawlak – ŻIZEJ, ul. Nowa 10, 64-600 Oborniki, NIP : 6060093787.
2. Konkurs rozpoczyna się wraz z chwilą premiery książki „Paranormal 2” autorstwa Daniela Pawlaka i trwa aż do wyłonienia zwycięzcy.

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, o ile przystępują do konkursu za zgodą prawnych opiekunów.
2. Warunkami uczestnictwa w konkursie są:
a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Konkursu,
b) spełnienie wymogów formalnych.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby współpracujące z Organizatorem w ramach przygotowywania Konkursu, ani najbliżsi członkowie rodzin tychże osób.

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Przedmiotem Konkursu jest nadesłanie na prawidłowy adres mailowy właściwego hasła, złożonego z rozwiązań zagadek stanowiących dodatek do książki „Paranormal 2”, udostępnionych na jej łamach za pośrednictwem kodów QR.
2. Nagrodę Główną otrzyma osoba, która jako pierwsza prześle prawidłowe hasło w sposób zgodny z § 3.1
3. Nagrodę Główną w Konkursie stanowi 5 000 PLN brutto (4 500 PLN netto).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia Nagród Pocieszenia dowolnie przez siebie wybranej liczbie uczestników, którzy przesłali poprawne hasło, ale nie podali go jako pierwsi.
4.1. O dokładnej liczbie nagrodzonych Nagrodami Pocieszenia, Organizator poinformuje za pośrednictwem przynajmniej jednego z publicznie dostępnych, prowadzonych przez siebie kanałów social media.
4.2. Do otrzymania Nagrody Pocieszenia kwalifikuje kolejność nadesłanych rozwiązań.
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowego wyróżnienia Nagrodą Pocieszenia osoby lub osób na podstawie innych, niemożliwych na ten czas do przewidzenia kryteriów, o których poinformuje podobnie jak w § 4.1.
5. Nagrodami Pocieszenia są wybrane przez Organizatora gadżety, związane tematycznie z książką „Paranormal 2” i/lub z osobą jej autora.
6. Zdobywca Nagrody Głównej zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora poprawnego hasła, ale nie szybciej, niż po upływie 66 dni od premiery książki „Paranormal 2”.
7. W celu potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Organizatora w terminie 5 dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
8. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, oraz postanowień Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest jego Organizator.
2. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
2.1. przeprowadzenie konkursu obejmujące działania takie jak gromadzenie prac konkursowych, ocena prac konkursowych, wyłonienie zwycięzców, ogłoszenie wyników, przekazanie nagród, przeprowadzanie postępowania reklamacyjnego, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
2.2. wywiązanie się z obowiązków nałożonych na organizatora konkursu jako płatnika podatku dochodowego od nagród w konkursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
2.3 ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń związanych z udziałem w konkursie, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podwykonawców organizatora konkursu, takich jak hostingodawca, dostawca poczty e-mail, dostawca oprogramowania, podmiot świadczący wsparcie IT.
4. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu, a po tym terminie zostaną usunięte, chyba że w tym czasie uczestnik złoży reklamację. W takiej sytuacji dane uczestnika będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego jak również po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celu udokumentowania przebiegu postępowania reklamacyjnego.
5. Dane zwycięzców konkursu, z uwagi na fakt ich przechowywania w ramach dokumentacji księgowej, będą przechowywane przez czas, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywać dokumentację księgową.
6. Uczestnikom konkursu przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych:
6.1. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
6.2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
6.3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
6.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
6.5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym https://zizej.pl/
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie, o czym Organizator niezwłocznie poinformuje za pośrednictwem przynajmniej jednego z prowadzonych przez siebie kanałów social media.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
4. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na adres sklepzizej@gmail.com w trakcie trwania konkursu, jak również w ciągu 14 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

 

 

REGULAMIN KONKURSU “WYGRAJ IPHONE’A 14” ORGANIZOWANEGO W RAMACH PREORDERU „PARANORMAL 2”

Nazwa konkursu

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Wygraj Iphone’a 14” prowadzony na terenie Polski (zwany dalej: „Konkursem”).
2. Organizator Konkursu „Wygraj Iphone’a 14” oświadcza, że niniejszy Konkurs nie jest loterią fantową, loterią promocyjną ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.
3. Organizator Konkursu oświadcza, że wynik Konkursu nie jest zależny od przypadku.

Organizator

1. Organizatorem Konkursu jest Daniel Artur Pawlak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DANIEL PAWLAK – ŻIŻEJ w Poznaniu (60-853), przy ulicy Poznańskiej 62/89 posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 606 009 3787 oraz statystyczny REGON: 028 412 08, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma DANIEL PAWLAK – ŻIŻEJ w Poznaniu (60-853), przy ulicy Poznańskiej 62/89 posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 606 009 3787 oraz statystyczny REGON: 028 412 08, zwana dalej „Fundatorem”.

Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od dnia 03.09.2023 r. do dnia 5.10.2023 r.
3. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawuje wewnętrzna Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, o ile przystępują do konkursu za zgodą prawnych opiekunów.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: pracownicy i członkowie rodzin pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodzin Fundatora.
3. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 2, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Przebieg Konkursu

1. Do wzięcia udziału w Konkursie uprawnia podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych w zamówieniu preorderu (imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu i adresu e-mail). Ponadto wymagane jest zaakceptowanie Regulaminu Konkursu oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Fundatora (do doręczania informacji o aktualnej ofercie i prowadzonych akcjach promocyjnych).

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w trakcie składania zamówienia preorderu książki “Paranormal 2” w okienku “Uwagi” napisać dowolnej długości tekst, w którym zamawiający w sposób kreatywny (oryginalny, zabawny, ciekawy) wskaże, dlaczego to on powinien wygrać nagrodę, o której mowa w § 6 ust. 1 (zwany dalej “Pracą konkursową”).

3. Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Prac konkursowych sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie prace konkursowe nie będą brały udziału w konkursie.

4. Zgłaszając Pracę konkursową do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że stanowi ona przedmiot jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze, przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich.

5. Zgłaszając Pracę konkursową do Konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie pracy konkursowej w Internecie.

6. W razie stwierdzenia przez Organizatora nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Organizator może wykluczyć daną pracę konkursową z konkursu.
7. Konkurs trwa od dnia 03.09.2023 r. do dnia 5.11.2023 r.

Nagrody i ich przyznawanie

1. Nagrodą w Konkursie jest APPLE IPHONE 14, 128 GB, BIAŁY o wartości 3 999 złotych (słownie: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) brutto.

2. Organizator wyłoni laureata Konkursu dnia 5.11.2023, kierując się kryterium wyboru najbardziej kreatywnej Pracy konkursowej w ocenie Organizatora

3. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej w dniu 5 listopada 2023 r.

4. Zwycięzca o wynikach Konkursu zostanie powiadomiony drogą mailową na adres e-mail podany przez niego w zamówieniu na stronie internetowej Konkursu.

5. Dane zwycięzcy nagrody głównej zostaną również opublikowane na stronie internetowej w trakcie transmisji na żywo na profilu instagram DeeJayPallaside https://www.instagram.com/deejaypallaside/ wraz ze wskazaniem jego Pracy konkursowej (odczytaniem tekstu, który zwyciężył).

6. Decyzja Organizatora, co do wyboru zwycięskiej Pracy konkursowej , jest ostateczna.

7. W wiadomości mailowej informującej o wygranej Zwycięzca zostanie poproszony o podanie danych online tj. dane osobowe konieczne do weryfikacji i realizacji prawa do Nagrody: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością, ponadto oświadczenia Uczestnika oraz informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych Uczestnika.

8. Uczestnik powinien wypełnić dane powyżej w terminie 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania wiadomości e-mail informującej o wygranej.

9. Jeśli Zwycięzca nie prześle danych niezbędnych do wydania nagrody w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 8 Regulaminu, lub prześle dane niepełne, oznacza to, iż rezygnuje z prawa do nagrody.

10. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Nie można również przenieść prawa do nagrody na inną osobę.

11. Nagroda w Konkursie „Wygraj Iphone’a 14” zostanie wysłana do zwycięzcy na koszt Organizatora.

12. Nagroda niewydana w Konkursie pozostaje do dyspozycji Organizatora.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych: Paranormal.xxx oraz ZIZEJ.PL

2. Informacje o Konkursie dostępne będą w czasie jego trwania: a) na materiałach promocyjno-reklamowych, b) w siedzibie Organizatora, c) na stronach internetowych: Paranormal.xxx oraz ZIZEJ.PL.

3. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.

5. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wynikających z niego obowiązków uczestnika.

6.. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie.

7. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na adres sklepzizej@gmail.com, w trakcie trwania konkursu, jak również w ciągu 14 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

Klauzula RODO

1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz. Urz. UE L’119 z 4.05.2016 r. str. 1, dalej: „RODO”), informujemy, że administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Daniel Artur Pawlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DANIEL PAWLAK – ŻIŻEJ w Poznaniu (60-853), przy ulicy Poznańskiej 62/89 posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 606 009 3787 oraz statystyczny REGON: 028 412 08

2. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w celu związanym z organizacją Konkursu, tj. w celu przyjmowania Zgłoszeń do Konkursu, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Konkursu, w tym obowiązków podatkowych i sprawozdawczych wobec organów Państwa, tj. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

5. Uczestnikowi przysługuje: • prawo dostępu do podanych danych osobowych, • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, • prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych.

6. Uczestnik może, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, innego niż marketing bezpośredni. Realizacja praw Uczestnika jest możliwa poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Organizatora Konkursu na adres korespondencyjny: DANIEL PAWLAK – ŻIŻEJ, ul Poznańska 62/89, 60-853.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.

8. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora danych osobowych podmiotom współpracującym z nim w zakresie realizacji jego wyżej wymienionych celów, w tym świadczącym dla niego usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników Konkursu, podmiotom realizującym wykonanie nagrody, a także podmiotom obsługującym Organizatora Konkursu prawnie i księgowo.